PARAFIA
NARODZENIA NMP
Intencje mszalne | Zapowiedzi      
Strona główna Historia Parafia Kronika Galeria Bierzmowanie Różności
    Informacje związane z funkcjonowaniem parafii.
         Licznik odwiedzinDuszpasterze
Nabożeństwa
Kancelaria
Żywy różaniec
Ognisko pokutne

KANCELARIA PARAFIALNA

 

Godziny pracy:

 • czwartek w godz. 1600 - 1830
 • sobota w godz. 800 - 900
 • w niedziele i święta kancelaria nieczynna

 

Podstawowe tematy załatwiane w kancelarii:

 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 1. Chrzest święty udzielany jest: w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 1200.
 2. Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego należy dokonać najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest.
 3. Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i białą szatę.
 4. Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć:
  • akt urodzenia dziecka z U.S.C.;
  • świadectwo ślubu kościelnego;
  • dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią - poświadczenie z ich Parafii, iż mogą podjąć rolę ojca i matki chrzestnej.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być:
  • katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania;
  • wierzący i praktykujący (w czasie Mszy św. przygotowani spowiedzią św. do pełnego uczestnictwa - z Komunią Św.);
  • małżonkowie - żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)
  • uczniowie szkół średnich - poświadczający zaktualizowanym indeksem i potwierdzeniem księdza katechety zdolność do podjęcia takiej roli.
Podczas Mszy świętej, na której dziecko przyjmuje chrzest święty, Rodzice i Chrzestni przystępują do Komunii świętej.
Niech chrzciny jako uroczystość domowa będzie obchodzona w trzeźwości!

 


 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Do spisania zapowiedzi należy zgłosić się osobiście najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego. W wypadku pragnienia załatwiania spraw prawnych związanych z zawarciem sakramentalnego małżeństwa w jeszcze innej parafii, z jednej z macierzystych należy uzyskać dokument świadczący o zgodzie na taką procedurę.
 2. Należy dostarczyć następujące dokumenty:
  • metryki chrztu świętego obojga narzeczonych (chyba, że chrzest miał miejsce w parafii, w której spisywany jest tzw. protokół narzeczeński) wydane w okresie ostatnich 6 miesięcy;
  • dowody osobiste;
  • indeksy świadczące o przebytej katechizacji w szkole ponadpodstawowej (świadectwa);
  • świadectwa bierzmowania (chyba, że jest odnotowane na metryce chrzcielnej);
  • w wypadku wdowców i wdów - kościelny akt zgonu współmałżonka;
  • dokumenty konkordatowe, uzyskane w USC.Małoletni narzeczeni:

 • narzeczeni nie mogą być zwalniani z obowiązku uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich oraz z dwóch wiztyt w poradni dla narzeczonych;
 • prośbę o dyspensę od wieku należy skierować do Księdza Biskupa odpowiednio wcześnie przed datą ślubu;
 • narzeczeni, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, przed złożeniem prośby o dyspensę od wieku, zobowiązani są do dwóch rozmów w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii metropolitalnej (we wtorki w godz.: 10 - 12 oraz w czwartki w godz.: 16 - 18). Czas dzielący pierwsza rozmowę od drugiej nie może być krótszy niż 1 miesiąc.