PARAFIA
NARODZENIA NMP
Intencje mszalne | Zapowiedzi      
Strona główna Historia Parafia Kronika Galeria Bierzmowanie Różności
    Ważniejsze wydarzenia z życia parafii.
         Licznik odwiedzinDróżki
Łagiewniki
Odpust 2005
Pożegnanie Papieża
Św. Walenty
3 rocznica
Prymicje
Pielgrzymka do Włoch
Nauczycielu dobry...
Pielgrzymka
Odpust parafialny - 2005Niedziela -    11 września wspólnota parafialna przeżywa wielkie święto - odpust parafialny.     Uroczysta suma odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny odprawiona została w kościele o godzinie 11.30. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Edward Ćmiel proboszcz skawińskiej parafii, ks. Ryszard Hodara, salezjanin i ks. Krzysztof - wikariusz naszej parafii. Uczestniczyli w niej mieszkańcy z okolicznych wiosek, jak również księża pracujący na terenie dekanatu skawińskiego.
     W uroczystym korowodzie, przy wtórze orkiestry dętej pod kierownictwem p. Antoniego Bylicy wprowadzono do kościoła sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie, wieńce dożynkowe wykonane przez artystki ludowe z wiosek leżących na terenie naszej parafii (Ochodzy, Gołuchowic, Grabia i Krzęcina), jak również kosze pełne płodów rolnych i bochen chleba, który został złożony na stole eucharystycznym.


Dziękczynienie Bogu za zebrane plony
     W polskiej tradycji ludowej święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane jest dniem Matki Boskiej Siewnej, dlatego w wielu regionach przybiera ono charakter religijnych dożynek.
     Dożynki to radosny obrzęd zakończenia żniw i złożenie właścicielowi pola tego wszystkiego, co dała matka ziemia w czasie pracy żniwnej. Przyniesione wieńce były symbolem trudu rolników, przesłaniem kierowanym do najwyższego Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, jako dziękczynienie za tegoroczne plony.

„ Bogu z Jego darów chleb niesiemy czysty.
Owoc ziemi i rąk naszych,
przyjmij Ojcze wiekuisty”-


     Te piękne słowa starej pieśni cisną się na usta kobiet i panien niosących pięknie wykonane wieńce.
     Niech za każdym razem, kiedy bierzemy do ręki chleb, towarzyszy nam świadomość , że jest to owoc ziemi i naszej pracy otrzymany od Boga, za co powinniśmy Mu nieustannie okazywać wdzięczność.
     W tym uroczystym dniu płomienne kazanie wygłosił ksiądz Ryszard, który już w czasie rekolekcji prowadził kazania dla wiernych naszej parafii.

Wieńce dożynkowe
     W swoich rozważaniach zachęcał nas do zawierzenia Matce Najświętszej, która z prawdziwą pokorą i miłością przyjęła Boże wezwanie, aby stać się Matką Jego Syna i była temu zadaniu wierna do końca. Ona po prostu bezgranicznie zaufała Bożej miłości, stała się również Matką dla całego Świata.
     W trakcie kazania usłyszeliśmy pytanie: ”Co by było , gdyby księżyc przestał świecić? Co by było gdyby słońce przestało świecić?” - nastałaby wielka ciemność. To Chrystus jest światłem, bez Niego nastaje ciemność i pustka. To On daje nam siłę i moc, jest naszym Przyjacielem. Każdy człowiek wierzy, że życie się nie kończy, ale się zmienia.

W uroczystości uczestniczyła krzęcińska Straż Pożarna
     Chrystus jest drogą, światłem, życiem, które prowadzi do Ojca Niebieskiego. Ale najlepiej jest człowiekowi dojść do Syna przez Matkę. To właśnie Maryja stała się pośredniczką mię-dzy człowiekiem, a Bogiem. Często objawiała się ludziom, aby ich ostrzec, powiedzieć jak mają postępować. Objawiała się w La Salette, Lourdes, Fatimie i wielu innych miejscach. Zawsze czuwa nad ludźmi, dlatego warto Jej zaufać, zaprzyjaźnić się z Nią, zwracać się do Niej i słuchać Jej głosu, czy szeptu. Maryja stała się drogowskazem kierującym do Syna, a od Niego do Ojca Niebieskiego.
     To Ona sama uczyła się od Jezusa, starała się Go zrozumieć i całkowicie zawierzyła się Bogu. Była z Nim cały czas: od narodzin, aż do śmierci krzyżowej, cierpiała razem z Nim.
     Swoim postępowaniem , całą swoją osobą Maryja uczy nas i pokazuje jak mamy postępować, jaka postawę mamy przyjąć, jakimi drogami kroczyć. Daje nam idealny przykład drogi prowadzącej do Ojca.

Procesja wokół kościoła
     Każdy człowiek, podobnie jak Najświętsza Maryja, ma na tej ziemi swoje konkretne wyznaczone przez Boga zadanie do spełnienia. Opatrzność Boża czuwa nad wszystkimi, trzeba tylko tak jak Maryja odpowiedzieć Bogu i uwierzyć, że z Jego pomocą sprostamy stawianym przed nami zadaniom.
     O tym, że należy i warto zaufać Maryi wiedziało już wielu ludzi. Należy tu wspomnieć naszego ukochanego Ojca Świętego - Jana Pawła II, który oddał się w opiekę Maryi: „TOTUS TUUS MARIA”.    Rozdawał on różańce i modlił się do Niej. Zachęcał wszystkich do modlitwy różańcowej ku Jej czci.
     Na koniec kazania ksiądz Ryszard życzył wszystkim ludziom, by i oni potrafili żyć z Maryją, umieli znaleźć Ją w swoim życiu i zwracali się do Niej w modlitwie. Na zakończenie uroczystej sumy wszyscy udaliśmy się w uroczystej procesji dookoła kościoła, po czym zostały poświęcone przyniesione wieńce dożynkowe. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ofiarowały kwiaty księżom prowadzącym uroczystość i skierowały do nich słowa podziękowania. Odchodzących do domów parafian żegnała orkiestra strażacka z Krzęcina.

Teresa Dąbrowska