PARAFIA
NARODZENIA NMP
Intencje mszalne | Zapowiedzi      
Strona główna Historia Parafia Kronika Galeria Bierzmowanie Różności
    Historia parafii i kościoła.
         Licznik odwiedzinMiejscowości
Kościół
Proboszczowie
Wikariusze


Powołania z parafii:
 
ks. Jankowicz
ks. Uchacz
ks. Wróblewski
ks. Badura
ks. Rachwał
s. Maria Elżbieta

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

 
Ksiądz Władysław Jankowicz

     Urodził się 1 września 1933 roku w Krzęcinie jako ósme z kolei dziecko Marii i Piotra Jankowicz. Szkołę Podstawową ukończył w 1948 roku w Krzęcinie. Za sugestią księdza Jana Kusia od 1948 do 1951 roku kontynuuje naukę w Prywatnym Gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1951 roku zdaje maturę i wstępuje do Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie, ul. Św. Filipa 19.
     Po pierwszym roku formacyjnym, od 1952 do 1958 studiuje w w/w Seminarium. 18 marca 1958 roku przyjmuje święcenia diakonatu z rąk Ks. Arcybiskupa  Eugeniusza  Baziaka, a następnie 22 maja 1958 roku przyjmuje święcenia kapłańskie.
     Rozpoczyna pracę duszpasterską głosząc Słowo Boże w grupach misyjnych na terenie całego kraju do 1963 roku. W latach 1963-1966 kontynuuje studia socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1967 roku zostaje skierowany do pracy w Seminarium Diecezjalnym w Gorzowie Wielkopolskim pełniąc równocześnie funkcję Prefekta kleryków i różne urzędy Diecezjalne między innymi Sędziego Prosynodalnego Diecezjalnego Sądu Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim.
     W 1975 roku wraca do Krakowa, gdzie zostaje mianowany Duszpasterzem Akademickim obejmując równocześnie urząd Proboszcza w Parafii Najświętszej Marii Panny z Lourdes. W wyżej wymienionej parafii zakłada pierwszą w Archidiecezji Krakowskiej Grupę Neokatechumenalną.  Równocześnie wykłada socjologię i Katolicką Naukę Społeczną w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy.
     W 1980 roku po zakończeniu funkcji Proboszcza ponownie podejmuje pracę w grupach misyjnych pełniąc funkcję Dyrektora Grupy Misyjnej. Równocześnie zostaje superiorem w Domu Misjonarzy przy ulicy Św. Filipa w Krakowie.
     Dużą uwagę poświęca na rozwój intelektualny, uczy się języka angielskiego i francuskiego, tłumaczy książki z języka francuskiego o życiu siostry Ludwiki deMarillac, założycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (pisma duchowe, listy, rozmyślania).
     W październiku 1987 roku otrzymuje nominację na Dyrektora Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej. Funkcję tę pełni do 2001 roku.
     Po przejściu na emeryturę zostaje mianowany kapelanem w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Helclów, którą to pełni do 2004 roku.
     Obecnie jako emeryt przebywa w Domu Księży Misjonarzy przy ulicy Św. Filipa 19
w Krakowie, oddając się pracy duszpasterskiej w kościele rektoralnym. Równocześnie pełni funkcję Formatora  postulantek i seminarzystek Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.     W niedzielę 25 maja (...) Ksiądz Władysław Jankowicz – misjonarz, obchodził w naszym kościele jubileusz 50-lecia swego kapłaństwa. To piękna postać, piękny i bogaty życiorys. Opowiadał o Szacownym Jubilacie jego były wychowanek, ksiądz wykładowca, uczestniczący w koncelebrze. I pomyśleć – ten, który przewędrował świat, czyniąc tyle dobrego – przyjeżdża na swój jubileusz do Matki Boskiej Krzęcińskiej. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta – po prostu wraca do tego miejsca, „gdzie wszystko się zaczęło”... We mszy świętej, prócz rzeszy wiernych, uczestniczyli także członkowie kółek różańcowych w krakowskich strojach i śpiewał szkolny chór prowadzony przez swego nauczyciela-mistrza. 
Tą drugą pamiątką jest obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, podarowany przez księdza Jankowicza. Z tyłu obrazka widnieje napis: 1958-2008 Krzęcin – Kraków.
 
ZZM