Niedziela Palmowa i konkurs palm.

Powrót do GALERII

 

Nastêpny Nastêpny Ostatni
 
(1/32): Ks. Józef mia³ najpiêkniejsz± palmê.
Ks. Józef miał najpiękniejszą palmę. 
(2/32): Po¶wiêcenie palm.
Poświęcenie palm. 
(3/32): Po¶wiêcenie palm.
Poświęcenie palm. 
(4/32): Po¶wiêcenie palm.
Poświęcenie palm. 
(5/32): Procesja z palmami.
Procesja z palmami. 
(6/32): Procesja z palmami.
Procesja z palmami. 
(7/32): Procesja z palmami.
Procesja z palmami. 
(8/32): Procesja z palmami.
Procesja z palmami. 
(9/32): Procesja z palmami.
Procesja z palmami. 
(10/32): Procesja z palmami.
Procesja z palmami. 
(11/32): Procesja z palmami.
Procesja z palmami. 
(12/32): Procesja z palmami.
Procesja z palmami.