Majowy Odpust

Odpust ku czci św. Floriana. Sumie odpustowej przewodził i kazanie wygłosił ks. Tadeusz Tokarz, który obchodzi 15 rocznicę święceń kapłańskich.

Powrót do GALERII

Nastêpny Nastêpny
 
(1/24): Ministranci.
Ministranci. 
(2/24): Procesja.
Procesja. 
(3/24): Sumista Odpustowy - umi³owany ks. Tadeusz Tokarz.
Sumista Odpustowy - umiłowany ks. Tadeusz Tokarz. 
(4/24): ¯yczenia z okazji 15-lecia ¶wiêceñ kap³añskich ks. Tadeusza.
Życzenia z okazji 15-lecia święceń kapłańskich ks. Tadeusza. 
(5/24): W oczekiwaniu na swoj± kolej.
W oczekiwaniu na swoją kolej. 
(6/24): Panie w strojach krakowskich.
Panie w strojach krakowskich. 
(7/24): ¯yczenia od ¯ywego Ró¿añca i Ogniska Pokutnego.
Życzenia od Żywego Różańca i Ogniska Pokutnego. 
(8/24): Trochê czu³o¶ci.
Trochę czułości. 
(9/24): Czcigodny Jubilat.
Czcigodny Jubilat. 
(10/24): Stra¿acy z Krzêcina i Polanki Hallera.
Strażacy z Krzęcina i Polanki Hallera. 
(11/24): Stra¿acy.
Strażacy. 
(12/24): Msza ¶wiêta.
Msza święta.